APPLAUS – COLLAGER

Applaus arbejder med publikumsudvikling gennem undersøgelser, undervisning og ved at dele viden om publikumsudvikling på tværs af kultursektoren.

Digitale collager til til illustration af forskellige områder inden for publikumsudvikling.