AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty har allerede en stærk visuel profil. I samarbejde med Lisbeth Neigaard – VINK Design har jeg løst forskellige opgaver inden for den eksisterende designparaply, som vi dog har forsøgt at udfordre lidt. Vi kan desværre ikke præsentere alt her – men viser gerne nogle af de reaktioner, vi fik … (se Testemonials).

Brand-rådgivning
Positionering
Redaktionelt design
Grafisk design
Online-magasin
Letter of Interest

amnesty.dk

Amnesty International er en global menneskerettighedsbevægelse, der kæmper for frihed, retfærdighed og værdighed for hvert enkelt menneske.