Amnesty International

Amnesty International DK
Grunwald & Neigaard har hjulpet Amnesty med at løse forskellige designopgaver. I første omgang layoutede vi et online-magasin og senere et Letter of Interest (Et dokument der har til hensigt, at beskrive et idé-oplæg for investorer og potentielle samarbejdspartnere). Amnesty har allerede en stærk visuel profil. Vores opgave har været at arbejde indenfor de eksisterende rammer – og alligevel tilføre materialet noget nyt. Vi kan ikke vise alt, hvad vi har lavet. Men vi kan vise nogle af de reaktioner, vi fik …
Se mere på amnesty.dk

G & N Leverancer
Brand-rådgivning
Positionering
Redaktionelt design
Grafisk design
Online-magasin
Letter of Interest

I samarbejde med Lisbeth Neigaard – VINK Design

Amnesty International er en global menneskerettighedsbevægelse, der kæmper for frihed, retfærdighed og værdighed for hvert enkelt menneske.